Провеждане на медиация

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

За да използвате медиация, за да преодолеете конфликтна ситуация, която в момента Ви притеснява, следвайте следните стъпки:
  1. Прегледайте информацията за медиацията. Ако имате нужда от отговор на конкретен въпрос, или Ви е нужно да знаете повече,  задайте въпроса си тук.
  2. Свържете се с нас по електронна поща или телефон, за да организираме предварителна среща. Ще Ви бъде насрочена среща в първия възможен момент.
За да Ви помогнем в разрешението, което търсите, ние Ви осигуряваме необходимата информация, организация и професионална подкрепа от неутрален медиатор.

За тази цел след вашето обаждане или електронно писмо:
  1. Провеждаме предварителна среща, на която обсъждаме заедно какви са най-подходящите средства за разрешаване на вашия спорен случай и дали и как медиацията може да помогне. На срещата участва медиатор, на когото можете да зададете всички въпроси, които Ви вълнуват. 
  2. В случай, че прецените, че бихте искали да използвате медиация за преодоляване на конфликта и/или за подобряване на отношенията, уведомяваме другата страна по спора. В случай, че тя даде съгласие да участва в медиация, Ви съдействаме да изберете медиатор от екипа ни.
  3. След съгласието на другата страна и избора на медиатор, организираме първа обща среща по медиация. 
  4. Медиацията може да приключи с разрешение на спора още в първата обща среща. В случай, че са необходими допълнителни срещи, заедно с другата страна и медиаторът определяте кога, какви и колко срещи ще проведете. Срещите се провеждат в удобно за вас време и продължават според времето и нуждите ви. Обичайно продължителността на една среща е между час и половина и три часа, с паузи, ако е нужно. 
  5. В случай, че постигнете споразумение, медиаторът Ви помага да го оформите, без да се намесва в съдържанието му.
  6. Медиацията приключва тогава, когато постигнете споразумение, или когато някоя от страните желае тя да бъде прекратена, както и по преценка на медиатора.
  7. Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват самостоятелните плюсове от проведената медиация - подобрена комуникация между страните, по-голяма яснота по това какви точно са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение, нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

Обучение за деца