Обучение чрез проучване

Печат ПДФ

Обучението чрез проучване

За да се разбере този вид обучение трябва да бъде казано, че при него самия процес на обучаване означава изследване в процес на обучение. То се практикува в среда, в която обучаващите се, са въвлечени в дейности които активно ги мобилизират да провеждат и проучват, да задават въпроси и да разрешават проблемите си.

Това е метод, който ги активизира по този начин да стигнат до определен извод за заобикалящия ги свят. В обучението чрез проучване се прилагат няколко необходими стъпки. Процесите на обучение включват изследване на реалния свят. От любопитството на обучавания зависи и се ръководи създаването, изследването и правенето на откритията, по пьтя на тьрсене на нови схващания.

От него зависи дори и желанието му да реши проблема в изследването. За изходна точка се счита и реалния процес стартира, когато пред ученика излезе нещо интригуващо или нещо нелогично, което да предизвика въпроси които нямат връзка с предишния опит на обучаемия. Обучението продължава със следваща стъпка.

Характеристики на обучението чрез проучване

Тя се характеризира със стартиране на самото действие на правене на предположения и тестване на хипотези и концепции. Подобен подход е доста ефективен, тъй като вьздейства на ученика да намери своя собствен пьт, но по скоро той е хаотичен и се лута насам-натам, вьрвейки по цикличен път или следващ редица сьбития.

При обучението чрез проучване, съществена е и ролята на преподавателя. Той трябва да насочва учениците в процеса на самооткриване, а също и да създава без вмешателство негова собствена преценка за света. Изследователя пък от своя страна активно събира и записва информацията като използва различни източници – книги, филми или виждания на други хора, прави интерпретация на данните и наблюденията. Чрез този почти самостоятелен начин на действие на това обучение, обучаемите могат да конструират нови смислени рамки на света.

Обучение за деца