Подготовка за изпити

1 Изпити след седми клас по БЕЛ и математика
2 Кандидатстуденстки изпити по история
3 Зрелостни изпити - БЕЛ и история

Обучение за деца