Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 3414
2 Международно обучение 3338
3 Гъвкаво обучение 3337
4 Активно обучение 3281
5 Видове обучения 3985
6 Двуезично обучение 3108
7 Ускорено обучение 3328
8 Разпределено обучение 3223
9 Онлайн Обучение 3207
10 Компютърно базирано обучение 2925
11 Виртуално Обучение 3273
12 Интегрирано обучение 3124
13 Дистанционно обучение 3011

Обучение за деца