Активно обучение

Печат ПДФ

Активното обучение

Активно обучаване

При дефиниране на термина активно обучение основното, което се открива за него е в начина на усвояване на информацията от учащия. Като съществена привилегия на ученика се явява ориентирането в потока от данни, обработката и окомплектоването им според конкретните задачи и цели.

Водещо е мотото - ”да се учим как да учим”, а обучаемият умело трябва да намери посоката в лабиринта на информационно-преситеният социален климат. Трябва да стане ясно, че ролята на образователните институции е различна от общопознатия модел. Тук те заемат позиция на своеобразен пътеводител в процеса на усвояването знания. Едновременно с това осигуряват необходимата конюнктурна база в обучаващия се.

Обучение за деца