Гъвкаво обучение

Печат ПДФ

Гъвкавото обучение

Другият вариант на обучение е гъвкавото обучение. Това е термин, който обекновено и твърде често се използва в областта на електроното обучение. За него е характерно това, че дава на учащите адекватен и ефективен достъп до вьзможности и средства за учене в удобно време, с различно темпо и предпочитано място, да се извършва дейността по обучението. Като цяло гъвкавото обучение акумулира идеята за едно синтезирано понятие.

Това понятие обобщава вижданията на динамичното общество по отношение на една съвременна, адекватна и функционално издържана концепция, която е посветена изцяло на образованието и ползите от него за човека. Това обучение е комплекс от ефикасни и полезни образователни философии и системи. На ученика се предоставя богат избор, според индивидуалните му предпочитания и удобство в процеса на обучение.

Гъвкавото обучение се избира от човек, който е привърженик на концепцията за един жив, самоопределящ се ролево организъм. То е насочено към отделния индивид и сам той е в центъра на учебния процес. На индивида избрал този вид обучение му е осигурена възможността сам да избира къде, кога и как да се обучава, посредством собствените си предпочитания и критерий. Висшите учебни колежи усвояват, прилагат и използват модела на гъвкавото обучение.

Приложение на гъвкавото обучение

Той се прилага като диапазон от теории за преподаване, философии и методи. Те позволяват на обучаващите се достъп до огромна информация, знания, мнения, учебен обмен, общуване с колеги и преподаватели. Едни от начините това обучение да се осьществи е връзката към Интернет, Виртуални среди- Virtual Learning Environments, консултации, лекции, дискусия на маса, адекватни разговори, Система за управление- Learning Management Systems, информация в достъпен електронен вид от разстояние.

Гъвкаво обучение е социално-обусловено явление, преходен процес, то изисква сериозни изменения в представите на учащите, така и на техните преподаватели. Обучението е икономически ефективно, по-изгодно за обучаващата институция в сравнение с традиционните методи, предвид че се използват децентрализирани ресурси.

Ползи от гъвкавото обучение

Гъвкавото обучение води до следните ползи и умения в учащите: 1. Развитие в образователната култура и постоянен достъп до обучението и квалификацията на всеки желаещ; 2. Премахване на бариерите, свързани с времето и мястото на обучение; 3. Достьпни качествени услуги и ресурсно обезпечение на образователния процес за всеки обучаващ се.

Обучение за деца