Подготовка за изпити

Печат

Изпити след VII клас по БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Зрелостни изпити - подготовка за матурите по математика, английски език, немски език, история

Кандидатстудентски изпити по история